Контакт

Дојавите вест

Да ли бисте хтели да допуните наше вести вашим информацијама? Контактирајте нас путем емаил адресе [email protected]. Молимо вас немојте користи овај емаил за потребе маркетинга или промо вести.

Поштујемо вашу анонимност; исклјучиво ако желите ваши подаци ће бити објавлјени уз припадајућу вест.

Маркетинг

За бесплатну рекламу контактирајте нас директно на [email protected]. За промоцију ваших реклама на дужи период контакирајте директно [email protected].

Постоји могућност и бесплатног рекламиранја на нашим страницама на одређени период.


Како вам можемо помоћи

Ако бисте желјели да ваша компанија или промотивни чланак буду приказани на нашим страницама молимо вас користите форму испод

    Translate »